ห้องรับประทานอาหาร

       ห้องรับประทานอาหาร
    ห้องรับประทานอาหาร เป็นพื้นที่ที่สมาชิกในครอบครัวใช้ร่วมกันจึงต้องจัดให้มีความเหมาะสม การตกแต่งอาจจะเป็นหลายๆ รูปแบบผสมกันก้ได้เพื่อความพอใจของทุกคน 

   เฟอร์นิเจอร์หลักที่ใช้ห้องรับประทานอาหารได้แก่
       เก้าอี้ การเลือกเก้าอี้มีความสำคัญมาก เพราะเป็นตัวกำหนดถึงความสบายที่จะได้รับ
ดังนั้นก่อนซื้อควรมีการทดลองนั่งดูเสียก่อนในระยะเวลาที่นานพอสมควร ลักษณะโดยรวมของเก้าอี้ที่ใช้นั่งทานข้าว คือ ที่ความสูงพอเหมาะที่จะทานอาหารบนโต๊ะได้อย่างสะดวก มีพนักที่ไม่เอนมากเกินไป
   การเก็บเก้าอี้ภายหลังจากการใช้งานเป็นเรื่องที่ไม่ควรมองข้าม โดยปกติแล้วเก้าและโต๊
   กินข้าวที่ขายพร้อมกันจะสามารถดันเก้าอี้เข้าเก็บใต้โต๊ะได้ แต่หากแยกซื้อควรมีการวัดขนาดเสียก่อน หรือหากเป็นเก้าอี้แบบพับได้ภายหลังการใช้งานก็สามารถเก็บพับไว้ในมุมใดมุมหนึ่ง ซึ่งทำให้ดูไม่รกตา

     โต๊ะ สิ่งที่ควรคำนึงถึงคือ พื้นที่ที่จะใช้วางโต๊ะ จำนวนคนในครอบครัว และวัสดุที่ใช้ทำโต๊ะ โดยปกติผิวหน้าของโต๊ะอาหารควรจะมีความคงทน ไม่ชำรุดง่าย และทำความสะอาดได้สะดวก หากต้องการป้องกันผิวหน้าโต๊ะอาจทำได้โดย การปูพลาสติก หรือกระจกอีกชั้นหนึ่ง ซึ่งช่วยป้องกันการขีดข่วนได้
 

ที่มา : http://www.smilehomes.com/furniture_dinning.htm