hong-pak เขตราชเทวี

 
สถานที่สำคัญเขตราชเทวี
 
 เขตราชเทวีเป็นที่ตั้งของย่านที่ทำการรัฐบาล ย่านธุรกิจการค้าและการท่องเที่ยว 
สถานที่สำคัญทางประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม และย่านสถานศึกษาที่สำคัญ 
นอกจากนั้นยังเป็นศูนย์กลางคมนาคม มีประชากรอาศัยในเขตนี้ค่อนข้างหนาแน่น
และยังมีชุมชนที่มีเอกลักษณ์ทางวัฒนธรรมพิเศษเฉพาะด้วย
 
 สถานที่สำคัญที่กล่าวถึงในคำขวัญของเขตคือ
 
*พระราชวังพญาไท ซึ่งเป็นที่มาของชื่อ เขตพญาไท หรืออำเภอพญาไทเดิม 
ก่อนหน้าที่จะมีการปรับปรุงอาณาเขตของเขตพญาไทใหม่ จนทำให้พื้นที่พระราชวังพญาไท
กลายมาเป็นอยู่ในเขตราชเทวี และปัจจุบันเป็นส่วนหนึ่งของวิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า
 
*อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ สร้างขึ้นเป็นที่ระลึกถึงทหารบก ทหารเรือ ทหารอากาศ ตำรวจ 
และเจ้าหน้าที่พลเรือนที่มีส่วนร่วมต่อสู้เพื่อปกป้องอธิปไตยของประเทศในยามสงคราม 
ตั้งอยู่ ณ บริเวณที่เคยเป็นสี่แยกระหว่างถนนราชวิถีกับถนนพหลโยธิน ซึ่งในอดีตเรียกว่า สี่แยกสนามเป้า
 
*พิพิธภัณฑ์วังสวนผักกาด บนถนนศรีอยุธยา
 
*อาคารใบหยก 1 ซึ่งเคยเป็นอาคารที่สูงที่สุดในประเทศไทย และอาคารใบหยก 2 
ซึ่งครองอันดับอาคารที่สูงที่สุดในประเทศไทยอยู่ในปัจจุบันนี้ ทั้งสองอาคารอยู่ในบริเวณย่านประตูน้ำ
 
*ชุมชนชาวไทยมุสลิมเชื้อสายจามที่บ้านครัว ซึ่งอพยพเข้ามาจากกัมพูชาตั้งแต่สมัยต้นกรุงรัตนโกสินทร์ 
และมีอุตสาหกรรมในครัวเรือนที่เคยเลืองลือในอดีตคือ การทอผ้าไหม ในช่วงหลังสงครามโลกครั้งที่สอง 
นาย จิม ทอมป์สัน นักธุรกิจชาวอเมริกันได้ฟื้นฟูการทอผ้าไหมไทยที่ขณะนั้นกำลังซบเซา 
และนำผ้าไหมไทยออกไปเผยแพร่ในระดับโลกจนกลายเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีชื่อเสียงยิ่งของประเทศไทย 
โดยได้ร่วมมือกับช่างทอผ้าไหมในชุมชนบ้านครัวนี้
 
Hong-pakแนะนำ เขตราชเทวี
 
1. KJS mansion
55 ซอยหมอเหล็ง ถนนราชปรารถ 
มักกะสัน เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400 kjsmansion.hong-pak.com
 
 
2. Starry Place   mongkol.hong-pak.com
 
3.  ราชปรารภ เพลส   visani.hong-pak.com
 
4. หอพักสตรีมั่นสิน  monsinmansion.hong-pak.com
 
 
****ติดตามข่าวสาร พร้อมสาระน่ารู้ได้ทาง เพจ https://www.facebook.com/hongpak
ยังมีห้องพักอีกมากมายลองเข้าไปดูกันนะคะ http://hong-pak.blogspot.com/
และ เพจน้องใหม่ของเรา https://www.facebook.com/pages/Hahorpak/383555881817801