บ้านพักที่ใหญ่โตเกินไป แต่ในบ้านมีคนพักน้อย

บ้านพักที่ใหญ่โตเกินไป แต่ในบ้านมีคนพักน้อย ไม่เป็นมงคลจะทำกินไม่ขึ้น ในครอบครัวจะดีมาก ทำให้อบอุ่น ทำกินร่ำรวย

http://www.hong-pak.com/member_file/hong_pak/spd_20110107181324_b.jpg