การทำความสะอาดน้ำมันที่กระเด็นโดนเฟอร์นิเจอร์

 การทำความสะอาดน้ำมันที่กระเด็นโดนเฟอร์นิเจอร์ด้วยการหยดน้ำมันแร่จำนวน 2 หยดลงบนกระดาษสำหรับเช็ดทำความสะอาดคราบน้ำมัน จากนั้นมันก็จะสะอาด