กำจัดมอดแป้ง ด้วงงวง ในข้าวเปลือก ด้วยสูตรน้ำหมักตะไคร้

 
กำจัดมอดแป้ง ด้วงงวง ในข้าวเปลือก ด้วยสูตรน้ำหมักตะไคร้ 
 

ป้าเรือนหรือคุณเรือน ทองจำรัส เกษตรกรบ้านยางยวน ต.ดอนตรอ อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.นครศรีธรรมราช ซึ่งมีดีกรีเป็นประธานกลุ่มข้าวเกษตรอินทรีย์ปราชญ์ชาวบ้าน/วิทยากรชุมชน ผู้มีภูมิความรู้เรื่องราวเกษตรเป็นอย่างดี ได้พูดถึงสรรพคุณของสมุนไพรไทยใกล้ตัว อย่างที่พบเห็นโดยทั่วไปก็คือ ตะไคร้ 

ซึ่งนอกจากจะใช้ปรุงอาหารเพิ่มความอร่อยแล้วยังสามารถนำมาใช้กำจัดศัตรูในข้าวเปลือกได้ด้วย ตะไคร้เป็นที่รู้จักกันอย่างแพร่หลาย วิธีการทำก็ไม่ยาก มีขั้นตอนการทำดังต่อไปนี้


 

 
Photo By backyarddiva.ca
 


วิธีการทำและนำไปใช้ (ส่วนที่ใช้ คือ ต้นตะไคร้ที่ใช้ประกอบอาหาร) 

โดยนำต้นตะไคร้ไปบดหรือตำให้ละเอียดเป็นผงแช่น้ำ ในอัตราส่วนตะไคร้ 2 กรัม หมักกับ น้ำ 2 ลิตร ทิ้งไว้ 1 คืน คั้นเอาแต่น้ำ ใช้อัตรา 200-300 ซีซี ผสมน้ำ 1-2 ลิตร นำฉีดพ่นหรือราดบริเวณรอบๆกองข้าวเปลือกสัปดาห์ละ 1ครั้ง 

แค่นี้ก็สามารถไล่หรือกำจัดพวกมอด แมลง ข้าวเปลือก มอดแป้ง ด้วงงวง ในข้าวเปลือกได้

ประโยชน์ที่ได้รับ 

 - ได้ข้าวเปลือกที่ไร้มอด แมลง 
- ช่วยขับไล่และกำจัด พวกมอด มอดแป้งในข้าวเปลือก ด้วงงวง ในถั่วเขียว 
- ปลอดภัยจากสารเคมี แหล่งที่มาของข้อมูล : เรือน ทองจำรัส. สัมภาษณ์, 4 กรกฎาคม 2556. / เรียบเรียงโดย : นงลักษณ์ สุวรรณพันธ์. เจ้าหน้าที่สถานีวิทยุร่วมด้วยช่วยกันนครศรีธรรมราช. และ rakbankerd.com