ห้องพักภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ห้องพัก ขอนแก่น
ห้องพัก นครราชสีมา
ห้องพัก อุดรธานี
ห้องพัก มหาสารคาม
ห้องพัก อุบลราชธานี
ห้องพัก บุรีรัมย์
ห้องพัก สกลนคร
ห้องพัก สุรินทร์
ห้องพัก หนองคาย
ห้องพัก เลย
ห้องพัก ยโสธร
ห้องพัก กาฬสินธุ์
ห้องพัก บึงกาฬ
ห้องพัก ร้อยเอ็ด
ห้องพัก ศรีสะเกษ
ห้องพัก ชัยภูมิ
ห้องพัก มุกดาหาร
ห้องพัก อำนาจเจริญ
ห้องพัก นครพนม
ห้องพัก หนองบัวลำภู