ฮวงจุ้ยภายในห้องชุด คอนโด หอพัก

ฮวงจุ้ยภายในห้องชุด ลักษณะอับโชค, ลักษณะที่ดี และ การจัดห้องครัวที่ดี

ลักษณะอับโชค
     • ประตูห้องไม่ควรอยู่ตรงกันพอดีกับห้องฝั่งตรงข้าม
     • อย่าเลือกห้องที่อยู่มุมสุดทางเดิน
     • อย่าเลือกห้องที่อยู่ใกล้ช่องทางทิ้งขยะ
     • ประตูห้องหันหน้ารับลิฟท์หรือบันไดถือว่าไม่ดี
     • เปิดประตูเข้าไปไม่ควรเห็นห้องน้ำอยู่ทางหน้าห้อง
     • ห้องครัวหรือเคาน์เตอร์ทำครัว ไม่ควรอยู่ค่อนมาทางด้านหน้าห้อง
     • ประตูห้องน้ำหันชนกับประตูห้องนอนหรือปลายเตียงถือว่าไม่ดี
     • ตำแหน่งที่ตั้งเครื่องเตาและกระทะไม่ควรอยู่ใกล้กับก๊อกน้ำ
     • ห้องนอนไม่มีหน้าต่างไม่ได้
     • อย่าเลือกห้องที่อยู่ฝั่งปีกด้านใดด้านหนึ่งของตัวอาคาร
     • อย่าเลือกห้องที่ยื่นลอยอยู่ในอากาศโดยไม่ได้อยู่บนตัวอาคารที่ก่อสร้างมีฐานยึดอยู่กับพื้นดิน
     • มุมทำครัวไม่ควรอยู่หน้าห้องน้ำ
     • หลีกเลี่ยงห้องที่อยู่ใต้แท๊งก์น้ำขนาดใหญ่ ซึ่งตั้งอยู่ชั้นบนของห้องนั้น
     • เปิดประตูห้องเข้าไปไม่ควรเห็นเตียงตั้งโดดเด่นรับตาคน ให้หาม่านหรือตู้มาตั้งบังตาเสีย

ลักษณะส่งเสริมโชคลาภ
     • ประตูห้องหันหน้าออกไปในทิศทางเดียวกับประตูใหญ่เข้าตัวอาคาร
     • ห้องน้ำอยู่ทางส่วนด้านหลังของห้อง
     • เป็นห้องที่อยู่กลางๆ ของแถวเดียวกัน มีห้องบริวารซ้ายขวาขนาบด้วย
     • มีม่านหรือฉากหรือตู้-ชั้นกั้นบริเวณต่างๆ ให้เป็นสัดส่วน ในกรณีที่เป็นห้องเดียวมิใช่ห้องชุด กั้นส่วนที่เป็นมุมครัวและเตียง อย่าให้มองเห็นได้ถนัดชัดเจนทุกๆ มุมในห้อง
     • ปลูกต้นไม้ใส่กระถางไว้ที่ระเบียง
     • มีส่วนของหน้าต่างอยู่พอเพียงและสมดุลกับขนาดของห้อง
     • บริเวณหรือมุมทำครัวอยู่ส่วนด้านหลังของห้อง มิใช่ด้านหน้า
     • มองจากหน้าต่างออกไปเห็นวิวทิวทัศน์ที่ดี มิใช่มองเห็นทุ่งรกร้าง สุสาน วัด หรือโรงพยาบาล

ห้องครัว
     • มุมที่จัดแต่งเป็นมุมทำครัวควรอยู่ด้านหลังของห้อง อย่าจัดวางในส่วนด้านหน้าห้อง เมื่อเปิดประตูเข้ามาแล้วเห็นมุมครัวเลย ถือว่าไม่ดี ทำให้สุขภาพอ่อนแอ เงินทองรั่วไหลได้ง่าย
     • หากไม่สามารถโยกย้ายได้จริงๆ ก็อาจหาฉากหรือชั้นมาตั้งเพื่อกั้นบังตาไว้เป็นการแก้เคล็ด
     • ตั้งวางเครื่องใช้ไฟฟ้าต่างๆ ไว้ชิดผนังด้านใดด้านหนึ่ง เพื่อให้เกิดความมั่นคงในฐานะการเงินและอาชีพการงาน อย่าตั้งเครื่องใช้ไฟฟ้าต่างๆ ไว้บนโต๊ะที่โล่งว่าง
     • มุมที่จัดวางเตาและกระทะต่างๆ ไม่ควรชิดผนังห้องน้ำ ลักษณะเช่นนั้นจะบั่นทอนสุขภาพ และมีผลกระทบต่อเรื่องเงินทองด้วยเช่นกัน
     • ซิงก์ล้างจาน อย่าจัดวางให้ชิดกับเตาไฟ หรือที่ปรุงอาหารซึ่งเป็นไฟ จะทำให้ทรัพย์สินเงินทอง มีปัญหาความสัมพันธ์ระหว่างคู่รัก สามี-ภรรยาก็จะกระทบกระทั่งกันจนร้าวฉานได้ในที่สุด

ที่มาบทความ : http://www.100ydesign.com/