ไขข้อข้องใจ

Birço?unuz merak ediyor olabilirsiniz Mart-Nisan elektrik faturas? neden bu kadar pahal?? hatta baz?lar? fiyat? ikiye katlad?
.
Geçmi?te evden çal??ma önlemleri nedeniyle, elektrik faturalar?n?n daha yüksek olmas?na neden olabilir. Özellikle Mart-Nisan yaz aylar?nda.
.
evden çal???rken daha fazla elektrikli ekipman kullan?lmas?na neden olacakt?r. Özellikle yaz aylar?nda birçok evin buzdolab? ve televizyondan sonra en çok enerji tüketen elektrikli cihaz olan klimay? çal??t?rma ihtiyac? duyaca??na inan?l?yor.
.
Elektrik faturalar?ndan tasarruf etmenin yollar? ?unlard?r:
- Klima s?cakl???n? vücut için do?ru s?cakl?k olan 26 dereceye ayarlay?n. Ve klimay? y?lda iki kez temizleyin.
- Ayn? anda birden fazla TV açmay?n.
- Buzdolab?n? s?k s?k açmay?n. bu da makinenin daha çok çal??mas?n? ve daha fazla güç tüketmesini sa?lar

istanbul escort sisli escort umraniye escort mecidiyekoy escort sisli escort tbilisi escort sisli escort sisli escort sisli escort taksim escort taksim escort umraniye escort kartal escort sirinevler escort maltepe escort izmir escort istanbul escort istanbul escort umraniye escort kadikoy escort vip escort mersin escort istanbul escort atakoy escort avcilar escort beylikduzu escort okmeydani escort besiktas escort sisli escort maslak escort tuzla escort sex shop isitme cihazi sex shop sex shop sex shop sex shop sex shop sex shop sex shop